top of page

Tõstamaa Käsitöökeskuse
toetatud projektid

Tõstamaa Käsitöökeskus on kirjutanud läbi aegade suuremaid ja väikseimaid projekte. Oleme ülimat tänulikud kõigile toetajaile. 

Tõstamaa Käasitöökeskus viib ellu LEADER-programmi toel porojekti - Tõstamaa Käsitööpoe hoone näitusesaali - õppeklassi renoveerimise.

LEADER projekti toetusega rekonstrueeritakse Tõstamaa keskalevis asuva Tõstamaa Käsitööpoe hoone seni kasutama teine pool ajaloolisest Vassili Martinsoni poe hoonekompleksist kogusummas 29 822,49 €, omaosalus 2 982,24 €, toetus 26 840,16 €. 

Pidulik avamine toimub 23. mail kell 16.00

Näitusesaal-õppeklassi rekonstrureerimine võimaldab eksponeerida oma ringide õpilaste ja täiskasvanute loomingut, kohalikku pärandvara ning tuua näitusi kaugemalt. Näitusesaali-õppeklassi rekonstrueerimise eesmärgiks on pakkuda mitmekesisemat kultuurielamust meie kogukonna inimestele ja külalistele; - väärtustada meie piirkonna meistrite loomingut, inspireerida ja õpetada järelkasvu; - väärtustada piirkonna ajalugu ja traditsioone. 

Projekti otsustas toetada Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER-programmi meetmest Aktiivne kogukokond, rakendusüksuseks on PRIA.

Tõstamaa Käsitöökeskuse HOOANDJA projekt

2021 aasta lõpul viis Tõstama Käasitöökeskus läbi koos Hooandjaga projekti, millega koguti raha Tõstamaa kesksalevis asuva ajaloolise Vassili Martinsoni maja akende ostuks. 

bottom of page