top of page

Keskuse lugu

Tõstamaa Käsitöökeskus on loodud Anu Randmaa initsiatiivil ja eestvedamisel 2010. aastal endisesse lasteaia majasse. Leader projekti abiga osteti sisustus ja ehitati üles toimiv ringide ja koolituste süsteem. Käsitöökeskuses toimuvad käsitööringid nii lastele kui täiskasvanutele. Toimuvad ka rahvarõiva alased kursused kui erinevad käsitööalased koolitused.

Samal aastal loodi ka Savikoda. Ka seal toimuvad ringid lastele ja täiskasvanutele.

 

Tõstmaa Käsitöökeskusest ja Savikojast on võimalik tellida erinevaid teenuseid, tooteid ja koolitusi aastaringi.

bottom of page